Sponsring

Hur ansöker jag om sponsring från Umeå Energi?

Vi tar endast emot ansökningar via webben. Läs riktlinjerna och fyll i formuläret som du hittar här.  ...

Vad räknas som en hållbar insats?

Vi vill med vår sponsring hjälpa föreningslivet att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling. Detta genom att utföra en hållbar insats inom en elle ...

När får jag besked?

Vi går igenom sponsringsansökningarna en gång i månaden och har som målsättning att återkoppla till alla som ansökt inom cirka 30 dagar. ...

Hur mycket kan vi få?

Med vår hållbara sponsring beviljar vi föreningar som vill genomföra en hållbar insats upp till 10 000 kr.  ...

Varför sponsrar Umeå Energi?

Vi vill att vår sponsring ska bidra till hållbarheten. Därför hjälper vi föreningar och ideella organisationer att ta ansvar för sin egen och regionens ut ...

Vem kan söka hållbar sponsring?

Föreningar och ideella organisationer som arbetar för en hållbar framtid. ...