Vanliga frågor om poolvärme

Hur fungerar det?

En extra poolvärmeväxlare ansluts till husets fjärrvärmeanläggning och till poolen. Med poolvärmarens reglercentral ställer du enkelt in poolens temperatu ...

Vad kostar det att värma en pool?

Observera att beräkningen påverkas av flertalet faktorer. Bl.a. poolens isolering, storlek, läge, om den är täckt eller inte och temperatur i luften. Ditt ...

Kan jag nyttja ROT-avdrag vid installationen?

Ja, du kan få ROT-avdrag på arbetskostnaden. Se Skatteverkets hemsida för mer information. ...

Hur lång tid tar installationen?

Vi sköter installationen av din poolvärme, vilket tar ungefär en dag. Därefter kan du eller din poolentreprenör koppla in din pool. ...

Vad är poolvärme?

Ett effektivt och tryggt sätt att värma poolvattnet till badvänlig temperatur med hjälp av fjärrvärme. ...

Vad händer om jag flyttar, vill avsluta tjänsten eller inte behöver den under en period?

Om du flyttar behöver du meddela oss om flytten senast 30 dagar innan fastigheten tillträds av den nya ägaren. Du har därefter en månads uppsägningstid på ...

Vem kan få poolvärme?

Villakunder inom Umeås fjärrvärmenät som har eller funderar på att skaffa en fast pool. Du behöver också ha ett energibehov till din pool på minst 7 000 k ...