Hur fungerar avdraget för grön teknik?

Du kan göra skattereduktion för inköp och installation av laddutrustning, solceller och batterier. Avdraget omfattar däremot inte kostnader för resor, utrustning (t ex verktyg) eller administration i samband med installationen.

Skatteavdraget funkar på samma sätt som ROT-avdraget vilket innebär att företaget Mer Sverige fakturerar halva kostnaden till dig som kund. Sedan begär de i sin tur utbetalning från Skatteverket för den andra halvan av kostnaden.