Vad är serviceavtal för fjärrvärme?

Med vårt erbjudande Serviceavtal Fjärrvärme kan du få regelbunden service av din fjärrvärmeanläggning. Vi inleder alltid ett Serviceavtal med ett första hembesök och genomgång av din anläggning.

Läs mer om serviceavtal för fjärrvärme