Vilket prisavtal passar mig?

Prisavtal Enkel passar dig som:
- vill slippa beslut om abonnerad effekt   
- inte gjort större effektiviseringar  
- prioriterar stabila kostnader över tid

Prisavtal Aktiv passar dig som:
- har god koll på fastighetens effektuttag
- har möjlighet att påverka effektuttag genom t ex smart styrning av fastigheten
- utför större effektiviseringar eller andra verksamhetsförändringar
- önskar se snabb effektpåverkan
Tänk på att om din årseffekt överstiger din abonnerade kostar den överstigande effekten 10 % mer.

Prisavtal Rörlig passar dig som:
- Bara behöver värme under sommaren eller en kortare tid under året.
- Har annan uppvärmning som inte riktigt räcker till och vill köpa toppar med fjärrvärme
- Har en annan uppvärmning men vill ha tryggheten med fjärrvärme vid eventuella driftstörningar