Vilka konkreta förändringar har gjorts i prisavtalen?

  • Förändringen berör endast effekt. Energi och flöde påverkas inte.
  • Du som inte önskar välja effekt kan nu använda dig av prisavtal Enkel, där abonnerad effekt baseras på historisk data tre år tillbaka.
  • Du som vill arbeta aktivt med din fastighet och få snabbare effektpåverkan kan använda dig av prisavtal Aktiv, där du själv väljer abonnerad effekt.
  • Årseffekten har tidigare baserats på årets högsta 12-timmarsmedelvärde i din effektanvändning. Årseffekten är numera ett snitt av de tre högsta 12-timmarsmedlen under året, detta för att få en jämnare årseffekt.