Varför ska jag skriva under ett nytt leveransavtal trots att jag redan har ett?

De nya prisavtalen är utformade tillsammans med det nya leveransavtalet. Det gamla leveransavtalet har formuleringar och hänvisningar som inte överensstämmer med de nya prisavtalen.