Varför är priset i effektprislistan högre än tidigare?

Eftersom vi förändrat årseffekten från det högsta värdet, till ett snitt av de tre högsta 12-timmarsmedeleffekterna, blir årseffekten lägre än tidigare. Med anledning av detta har vi också justerat prislistans nivå för att kompensera de lägre effekterna. Denna justering ger inte Umeå Energi högre intäkter.