Varför ändrar Umeå Energi prisavtalen?

I dialog med kunder ser vi att många önskar enklare prisavtal med färre val. Vi ser också önskemål om jämnare kostnader över tid i kombination med kostnadsminskning vid effektiviseringar. Denna feedback är utgångspunkten i framtagandet av nya prisavtal.