Vad skiljer prisavtalen åt?

  • Med prisavtal Enkel justeras årseffekten under de kommande tre åren baserat på de tre senaste årens årseffekt. Enkel passar dig som främst fokuserar på fastighet och drift i förhållande till val av effekt. Din fasta kostnad blir jämnare och du påverkas inte av eventuella uttag utöver abonnerad effekt. Tänk på – att effektiviseringar inte påverkar den fasta avgiften lika snabbt som prisavtal Aktiv.
  • • Med prisavtal Aktiv väljer du själv abonnerad effekt. Om din årseffekt överstiger abonnerad effekt betalar du för det överstigande effektuttaget med 10 % påslag på mellanskillnaden.
    Om din årseffekt understiger abonnerad effekt får du tillbaka för det understigande effektuttaget, med 20 % premie på mellanskillnaden
    .
  • Om du bara har behov av värme under en kortare period av året eller har annan uppvärmning och bara vill ha fjärrvärme som trygghet ska du välja prisavtal Rörlig.