Vad är årseffekt?

Anläggningens årseffekt mäts i fjärrvärmecentralen i din fastighet och baseras på ett medelvärde av de tre högst uppmätta 12-timmarsperioderna under ett kalenderår. Dygnet delas i två 12-timmarsperioder: kl 06:00-18:00 respektive 18:00-06:00. För varje period beräknas anläggningens medeleffekt.