Jag ser inte mina fjärrströmbrytare

I tjänstefliken måste du koppla ditt smarta hem till en adress. Gå in på Energikollen i tjänstefliken och klicka på Adress där Smart Start finns. Välj den adress där du har ditt smarta hem uppkopplat. Fjärrströmbrytarna kommer då att synas på vyn Detaljerat för den adressen under fliken Hållbarhet.