Vad innebär namnändringen från Börsel till Rörligt elpris?

Jag har sen tidigare ett Börsel-avtal med er och har fått ett brev om att det görs om till något som kallas Rörligt Elpris. Här kommer några frågor om det nya avtalet.

Av de priser som syns i mitt elavtal på er hemsida (Inköpspris, påslag, årsavgift samt elcertifikatavgift) vill jag veta vilka av dessa som kan variera under avtalets löptid och vilka som är fasta. Det vore ett bra förtydligande om det framgick på hemsidan.

  • Inköpspris – ändras varje månad och styrs till största del av Nord Pool (Nordiska Elbörsen).
    I det priset ingår även inköpskostnader från Svenska Kraftnät, som kan komma att förändras något framledes.
  • Påslaget – är fast och styrs av ditt avtal
  • Årsavgiften – är fast och styrs av ditt avtal
  • Elcertifikatsavgiften – Priset beror dels av statens regelverk för elcertifikatsystemet, och dels av marknadspriser på certifikaten. Och, det ändras normalt något månadsvis.

Vilka av dessa priser styrs av staten och vilka kan Umeå Energi själv justera?

Umeå Energi Elhandel AB styr således över påslaget och den fasta årsavgiften, vilket sätts vid tecknande av avtal efter gällande dagspriser.