Hur sätts elpriset?

Elpriset styrs av tillgång och efterfråga på el på den nordiska elbörsen Nordpool.

När det är liten tillgång och hög efterfråga på el går priset upp och när det är god tillgång och låg efterfråga går priset ned.