Hur fungerar energiersättning för inmatad el?

Som mikroproducent med egen elproduktionsanläggning har du enligt ellagen rätt till ersättning från elnätsföretaget vid inmatning av el till elnätet. Du som bor inom Umeå Energis elnätsområde och producerar egen el får energiersättning från Umeå Energi Elnät - det vill säga ersättning för lokalt inmatad el till elnätet.

Ersättningen ska motsvara värdet av att el produceras lokalt, det vill säga att det är kort avstånd mellan elproduktionsanläggningen och elanvändningen. Ersättningen baseras på minskade energiförluster under transport och sänkta avgifter tack vare kortare transport av elen.

Ersättningsnivån avgörs av elnätsföretagets minskade kostnader och varierar därför mellan olika företag. Ersättningen - ”Energiersättning Mikroproduktion” på din faktura - betalas ut årsvis, i januari för det år som gått. Ersättningen blir ett tillgodobelopp som betalas ut till dig. Kontakta oss gärna för utbetalning direkt till ditt bankkonto.

Energiersättning                           3,6 öre/kWh exkl. moms (4,5 öre/kWh inkl. moms, endast till momsskyldiga)

Den el som du producerar i din elproduktionsanläggning och inte använder själv kan du sälja till ett elhandelsbolag, läs mer om överskottsproduktion.