Därför erbjuder vi inte fasta elavtal just nu

Det senaste året har elpriserna varierat mycket och elpriserna har varit historiskt höga. Samtidigt råder stor osäkerhet inför den framtida utvecklingen på elmarknaden. De höga priserna har gjort det dyrt för elhandelsbolag att handla fastpriskontrakt och några säkerheter för elhandeln i Sverige finns för närvarande inte. Den extra kostnad vi som elhandelsbolag skulle behöva ta ut för att skydda dig som kund från risk och erbjuda ett fastprisavtal blir helt enkelt för stor. Ett sådant fastprisavtal skulle bli alldeles för dyrt för dig som kund.