El

Därför erbjuder vi inte fasta elavtal just nu

Det senaste året har elpriserna varierat mycket och elpriserna har varit historiskt höga. Samtidigt råder stor osäkerhet inför den framtida utvecklingen p ...

Jag har tidigare fått mina fakturor från er varannan eller var tredje månad – varför får jag mina fakturor varje månad nu?

Vid årsskiftet 2021/2022 genomförde vi en förändring i fakturaintervallet och lade över samtliga kunder på månadsfaktura. Ändringen omfattar både privatpe ...

Jag har blivit uppringd av en säljare för ett elbolag som säger sig samarbeta med er, stämmer det?

Vi samarbetar inte med något annat elbolag och jobbar inte med försäljning via dörrknackning. Har du blivit kontaktad och känner dig fundersam är du varmt ...

Vad innebär namnändringen från Börsel till Rörligt elpris?

Jag har sen tidigare ett Börsel-avtal med er och har fått ett brev om att det görs om till något som kallas Rörligt Elpris. Här kommer några frågor om det ...

Hur fungerar energiersättning för inmatad el?

Som mikroproducent med egen elproduktionsanläggning har du enligt ellagen rätt till ersättning från elnätsföretaget vid inmatning av el till elnätet. Du s ...

Hur fungerar rörligt pris?

Med rörligt pris spar du pengar när priset går ner, samtidigt som du påverkas om det går upp Rörligt pris styrs av tillgång och efterfrågan på el och följ ...

Hur gör jag för att få el i min nya bostad?

När du ska flytta in i eller bygger en ny bostad i Umeå behöver du höra av dig till oss och teckna ett elnätsavtal. För dig som flyttar in så kan du fylla ...

Hur gör jag för att få el vid nybygge eller tillfälligt event?

Med en enkel beställning så hjälper vi dig med ström när du bygger nytt eller vid ett tillfälligt event. En tillfällig anslutning innebär att du får tillg ...

Hur gör jag för att fälla träd vid en elledning?

Behöver du fälla träd i närheten av elledningar så kan vi hjälpa dig att bevaka arbetet. Om du ska ta ner träd kan det hända att elledningar är i farozone ...

Hur sätts elpriset?

Elpriset styrs av tillgång och efterfråga på el på den nordiska elbörsen Nordpool. När det är liten tillgång och hög efterfråga på el går priset upp och n ...

Kan jag ändra storlek på min mätarsäkring?

Skulle du vilja ändra storlek på din mätarsäkring kan du gå tillväga på två sätt, beroende på vilken säkring du vill byta till. Om du vill ändra till en s ...

Kan jag boka en tid när ni ska komma till mig för elmätarbyte?

Vanligen utför vi mätarbyte utan att du behöver höra av dig. Sitter mätaren inne i din bostad behöver vi komma överens om en tid som passar dig. Oftast be ...

Kan jag göra egen el och få betalt för den?

Med våra solceller kan du producera egen el. Den el som du inte använder själv kan du sedan sälja tillbaka till oss. Om du producerar egen el så kan det i ...

Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?

Elnätsbolaget står för ledningarna och elhandlaren levererar elen Man skulle kunna likna det vid t.ex. järnvägen. Om elnätet är rälsen så är elhandlaren a ...

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett stöd för att främja förnybar energiproduktion i Sverige, som till exempel sol-, vind och vågkraft. De elproducenter som finns på markn ...

Vad är energiskatt?

Energiskatt är en statlig skatt som läggs på ditt elnätsfaktura (från och med 2018). Skatten bestäms av riksdagen och justeras årligen. Hur mycket i energ ...

Vad består min elkostnad av?

Din totala elkostnad består av två delar - din anslutning till elnätet och din elanvändning.  För den el du använder betalar du enligt ditt avtal med en e ...

Vad händer när mitt elavtal går ut?

Innan ditt elavtal går ut kan du alltid teckna om det. Förlänger du inte innan avtalet löper ut får ett sk anvisningsavtal. Om du inte förlänger ditt elav ...

Var kommer er el ifrån?

Elen som du köper av oss kommer uteslutande från förnybara källor som sol, vind och norrländska vatten. Vi säljer bara närproducerad och förnybar el som h ...

Vilket elavtal passar bäst för mig?

Det som är rätt elavtal för dig beror på hur du bor, vilken uppvärmningsform du har och om du föredrar fast eller rörligt elpris. Om du har en normal elan ...