Hur felanmäler jag mitt bredband?

Om ditt bredband har fungerat skall du börja med att felanmäla det till din valda tjänsteleverantör.

Har du inte fått igång det efter du tecknat avtal med oss och en tjänsteleverantör kan du kontakta kundservice på 090-16 00 20, kundservice@umeaenergi.se. Om vi har någon känd driftstörning hittar du information på
http://www.umeaenergi.se/kundservice/driftinformation