Kontroll och offert

När Umeå Energi har tagit emot din offert gör vi en kalkyl, och en kostnad för ändringsjobbet räknas fram. Därefter får du en offert av oss. Om du godkänner den skriver du under och skickar den åter till Umeå Energi Elnät AB.

Elinstallatören ska nu skicka in en beställning på en servisändring till Umeå Energi Elnät och detta görs via en föranmälan. Elinstallatören ska även bifoga en kopia av fastighetens situationsplan. På situationsplanen ska det framgå var ni önskar att mätarskåp och ledningar ska placeras.