Beställa ändring

När du ska förändra elanslutningen till din fastighet bör du i god tid kontakta Umeå Energi Elnät AB och förklara vilken förändring du har tänkt göra på fastigheten. Fyll i en offertförfrågan och kontakta den elinstallatör du tänkt anlita och diskutera dina planer. 

Säkringens storlek
{0} är obligatoriskt
Anläggningens uppgifter
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
Kontaktuppgifter
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt