Fjärrkyla

Med fjärrkyla från Umeå Energi får du som företagskund en smart och trygg lösning för ett skönt inomhusklimat. Tack vare storskaligheten kan vi hålla priserna nere och även erbjuda en miljövänligare lösning än om alla ska ha sin egen kylmaskin.

Likt fjärrvärmen kan du ha ett bullerfritt, bekvämt och sunt inomhusklimat samt hög driftsäkerhet året runt. Dessutom är det minimalt med underhåll. Det finns mycket som alstrar värme, såsom datorer, servrar, maskiner och människor. Fjärrkylan är då ett riktigt bra alternativ eftersom du slipper miljöfarliga freoner och bekymret med att underhålla en egen kylmaskin, samtidigt som du får en ekonomiskt fördelaktig lösning.

Så fungerar fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme. Kylan distribueras ut till användarna via stora välisolerade underjordiska rör. Våra stora värmepumpar vid Ålidhemsanläggningen i Umeå producerar både värme och kyla. Under sommaren produceras kylan i en så kallad absorbtionskylmaskin på 5 MW och en ackumulatortank för kylvatten balanserar topparna i den ökande efterfrågan under riktigt heta sommardagar. Med fjärrkyla får du ett behagligt inomhusklimat året om och du slipper i princip allt buller eftersom kylningen sker centralt i Umeå Energis produktionsanläggning. 

Illustration - så fungerar fjärrkyla

Prisvärt och bättre för miljön

Den största fördelen med fjärrkyla är det fina inomhusklimatet och den minimerade miljöpåverkan som din kylning orsakar jämfört med om du ska driva en egen kylanläggning. Fjärrkyla har också samma smarta stordriftsfördelar som fjärrvärmen vilket innebär hög driftsäkerhet utan att du behöver ha en egen servicetekniker. Du slipper dessutom den initiala maskininvesteringen eftersom själva kylningen sker i Umeå Energis stora produktionsanläggningar och den kylväxlare du behöver är en förhållandevis liten maskin.