Barn tränar friidrott. -Hållbara samarbeten

Hållbara samarbeten

Här hittar du föreningar som sponsrats av oss för att genomföra en eller flera hållbara insatser. Vi ser det som en sida där Umeås föreningsliv och deras insatser kan inspirera andra att göra bra saker för en hållbar framtid.

Urval av sponsrade hållbara insatser   

Förening  Hållbar insats 
IFK Holmsund
www.lagsidan.se/ifkholmsund/
Hållbar inspirationsföreläsning med Ida Östensson om att öppna upp för jämställdhet och inkluderande
Obbola IK
www.obbolaik.se
På ny multiarena locka och inspirera barn, ungdomar, funktionsnedsatta och pensionärer för cykelträning, boule, styrketräning, löpning och skidåkning.
Ersmark IK, P05
www.eik.se/
Försäljning av ekologiskt och närproducerat fika på fotbollsmatcher.
Umeå Simsällskap
www2.idrottonline.se/UmeaSS-Simidrott
 Utbyte av engångsprodukter till mer hållbara material.
PRO Hörnefors
www.pro.se/Distrikt/Vasterbottens-Lan/Samorganisationer/Umea/Foreningar/Hornefors
 Hobbyverksamhet för äldre som ska bedrivas med återvinningsbart material och källsortering.
IFK Umeå Badminton
www2.idrottonline.se/IFKUmea-Badminton
 Utbyte av 18 lysrörsarmaturer till lågenergi på gymavdelningen.
Umeå Sörfors Golfklubb
www.sorforsgk.se
 Arrangera en särskild aktivitet för att nå och attrahera unga flickor till golf.
IFK Umeå Skidor
www2.idrottonline.se/IFKUmea-Skidor
 Genomföra försök med ny metod för att minska energianvändningen vid konstsnötillverkning på Nydala konstsnöspår. 
Digital Spelkultur
www.digitalspelkultur.se/dsk
 TV-spelskonvent med tema och föreläsningar om starka kvinnliga huvudkaraktärer för att belysa problematiken som kan finnas i spelkulturen.
Ersboda Slöjdförening
www.ersbodaslojd.se/ 
 Arrangera en satsning för att nå och inspirera barn och ungdomar för hantverk.
Frisk & Fri
www.friskfri.se/har-finns-vi/lokalavdelningar/umea/
 Arrangera öppna träffar för närstående och drabbade av ätstörningar med olika teman såsom friskhet, relationer, behandlingar m.m. under hösten 2016.
Girls in Sport
www.girlsinsport.se/
 Genomföra festivalen Women in Sport and Adventure. Syftet med festivalen är att sätta fokus på kvinnors idrottande och äventyrsport och att skapa en sportkultur som engagerar hela samhället till förändring och lika villkor.
IFK Umeå
www.ifkumea.com
 Modernisera 70-tals belysning i klubblokalen för att få en lägre elförbrukning och miljövänligare drift av lokalen. 
IFK Umeå F-06
http://www.ifkumea.com/
 Laget kommer att gå runt bland hushåll och samla pant och batterier för återvinning. Syftet är dels att lära laget om återvinning och dels för att hjälpa hushållen att se till att saker återvinns på rätt sätt.
IOGT Bakfickan Medmänniska
www.bakfickanumea.se/
 Skapa studiecirklar och mötesplatser för människor med kriminell bakgrund och de som har alkohol- och drogproblem. Syftet är att hjälpa människorna att återanpassa sig till samhället och skapa en ny livsstil.
Lantbrukarnas Riksförbund
www.lrf.se/
 Jorden och skogen i stan (JOSIS) är en grön skoldag för elever i årskurs 4-6 i Umeå och kranskommuner. Vi, föreningar, företag och skolor inom jord och skog, bygger upp ett 25-tal stationer på Umeå campusområde, där eleverna får prova på och lära sig mer om de gröna näringarna.
Obbola IK
www.obbolaik.se
 Inköp av hjärtstartare för att bidra till ökad säkerhet för barn, ledare, PRO och allmänhet som nyttjar Obbola IK´s tre anläggningar.
Sandviks IK
www.sandviksik.se/
 Starta projektet Tjejlyftet – en insats som ska locka fler tjejer att vilja spela fotboll i syfte att minska utanförskap och stimulera fysisk aktivitet och relationsbyggande.
Tegs SK Ishockey U14 P-03
www.tegsskhockey.se/
 Med hjälp av domarstödjare informera spelare, ledare och publik vid varje match om förhållningssätt gentemot domare.
Umeå spelberoendeförening
www.spelberoendegruppen.com/tag/umea-spelberoendeforening/
 Hjälpa spelberoende människor komma in i social gemenskap genom självhjälpsmöten och olika sociala aktiviteter som bowling och minigolf.
Unbound Umeå
www.unboundumea.se/
 Arrangera träningsläger på Holmön i 3 dagar under hösten för ensamkommande barn och ungdomar i syfte att främja integration genom träning, lek och skratt.
Öppen Gemenskap, Barnkraft
www.oppengemenskap.se/verksamheter/barnkraft-gruppverksamhet-for-barn
 Stödgruppsverksamhet för barn 7-12 år i familjer där det finns eller funnits missbruk av alkohol eller andra droger. Barnen får möjlighet att träffa andra jämnåriga i liknande situation för att dela tankar, känslor och erfarenheter. 
Ersboda SK F03/04/05
www.ersbodask.com
 Arrangera cup och aktiviteter för att involvera tjejer med utländsk bakgrund i gemenskapen och stärka sammanhållningen i laget.
Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige, Region Nord
www.eup.se/medlemsforeningar/eup-nord/
Arrangera utbildning, föreläsningar och workshops för unga 18-24 år om Europas framtid  i syfte att involvera ungdomar från hela landet i samhällsutvecklingsprojekt.
Holmöjazzens vänner
seajazz.nu/holojazzens-vanner/
Vid arrangemanget Seajazz aktivt minimera utsläpp och miljöpåverkan genom källsortering, bilfri miljö, torrtoaletter och samåkning för artister.
IKSU Basket
www.iksu.se/sv/sektioner/iksu-basket/
Arrangera streetbasket-turnering på IKSU 20 maj där en bred målgrupp bjuds in med värvning av asylsökande ungdomar från asylboenden. Turneringen genomförs så ekologiskt som möjligt med tydlig återvinningsprofil med insamling och sortering av avfall.
SK Rockaden
www.rockaden.nu/
Satsning på schackutbildning riktad till flickor och nyanlända barn.
Sävar IK gymnastik
idrottonline.se/SavarIK-Gymnastik/
I samband med tävlingen Truppslaget använda pappmuggar, sopsortera, panta, samåka, digital annonsering istället för papper.
The Earth Organisation för Sustainability
www.eosprojects.com/
Organisera lokal stadsodling på Ålidhem i syfte att inspirera och involvera boende kring hållbar odling och lokalproducerad mat.
Täfteå IK Fotbollsskola
www.tafteaik.nu
Arrangera en fotbollsskola lokalt så barnen kan cykla eller gå till träningar samt engagera 15-18-åringar i sommarjobb för att ge dem erfarenhet som ledare.
Umeå City P04
www.laget.se/umeacityp04
Samåkning med Thorengruppen i buss till Buster Cup i Mora. Under resan genomförs lärande aktiviteter och grupparbeten kring hållbarhetsfrågor.
Umeå Orienteringsklubb/Skoj På Hoj
www.skoj.info/
Skoj på hoj - inspirera till ett mer miljövänligt sätt att ta sig fram i närmiljön.
Visans vänner i Umeå/Visum
www.visfestivalen.nu/static/sv/60/
Organisera busstransport istället för enskilda bilar till visfestival, servera lokalproducerad mat, använda återvinningsbart material samt sortera avfall.