Barn och unga tränar tillsammans

För en hållbar sponsring där alla är vinnare

Umeå har ett starkt föreningsliv som engagerar en stor del av regionens invånare. Vi strävar efter att bidra till att även kommande generationer ska ha möjlighet att delta aktivt i det lokala samhället. Därför stöttar vi föreningar som gör bra saker för vår gemensamma framtid. Sponsring till stora och små verksamheter är ett sätt att återinvestera i regionen och ge tillbaka till Umeåborna.

I vår roll som samhällsutvecklare kommer ett ansvar att bidra till en hållbar framtid för alla regionens invånare. Vi arbetar för att stärka Umeås sociala hållbarhet genom innovation, stödjande initiativ och samarbeten med lokala partners. Även vår sponsring bidrar till hållbarhet. Vi hjälper föreningar och ideella organisationer att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling.

Tillsammans gör vi Umeå bättre

Vi uppmanar och uppmuntrar till gemensam träning och delad publik. Genom att utbyta kunskap och erfarenheter kan vi växa tillsammans. När du besöker våra sponsrade föreningars event kan du mycket väl mötas av fler oväntade upplevelser, tack vare samarbetet föreningar emellan. Håll utkik!

Innan ni ansöker om hållbar sponsring

Innan ni skickar in er ansökan vill vi att ni funderar igenom hur er förening kan bidra till en bättre Umeåregion. Utgå från er verksamhet, vi är övertygande om att ni har gott om innovativa idéer, handlingskraft och vilja att göra en insats för en mer hållbar framtid. Våga tänkt innovativt, vi stöttar både stora som små idéer!

Vår syn på hållbarhet och riktlinjer för sponsring

Ansök om sponsring