Har du klagomål eller är missnöjd kan du kontakta kundservice

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos Umeå Energi. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska, om du tycker att vi har gjort något fel eller om du är missnöjd med våra tjänster.

Vår kundservice kan hjälpa dig med alla sorters kundärenden och vi rekommenderar att du tar kontakt med dem i första hand. Hos kundservice får du snabba svar och de kan lotsa dig till rätt person som hjälper dig med ditt ärende. Här hittar du oss på Kundservice. För att underlätta arbetet är det bra om du har dina kunduppgifter och eventuella underlag i ärendet tillgängliga.

Ångerrätt och köp på distans

Tecknar du ett avtal med oss har du 14 dagars ångerrätt. Vill du ångra ditt avtal fyller du i denna ångerblankett och skickar in till oss. När vi har mottagit blanketten så får du ett mejl som bekräftar att vi mottagit din önskan om ånger. Du kan också ringa vår kundservice 090-160020 för att få blanketten utskriven och hemskickad till dig.

Läs mer om ångerrätt

Är du inte nöjd med vår hantering kan du få ditt ärende prövat

Om du är missnöjd med vårt beslut eller hur ärendet hanterats och vill få ditt ärende prövat, finns det en rad instanser och myndigheter som hjälpa dig med rådgivning och omprövning.

Kommunens konsumentvägledning

Kan hjälpa dig som enskild konsument med råd inför ett köp, konsumentvägledning i förebyggande syfte och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösningar. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri. Läs mer här

Konsumenternas energimarknadsbyrå

En självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Konsumenternas energimarknadsbyrå finner du på energimarknadsbyran.se (öppnas i nytt fönster)

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Konsumenten kan vända sig till ARN för att pröva tvister mellan konsumenter och elnäts- respektive elhandelsföretaget som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten (konsumenttvister).

Mer information om Allmänna reklamationsnämnden finner du på http://www.arn.se

Marknadsdomstolen

Hit kan du vända dig för att få hjälp med frågor om eller att pröva ett fall som gäller felaktig marknadsföring.
Mer information om marknadsdomstolen hittar du på www.marknadsdomstolen.se/

Allmän domstol

Första instans är tingsrätt följt av hovrätt och högsta domstolen. Har allmän behörighet att pröva mål och ärenden som följer av lag.

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme.
Mer information om Energimarknadsinspektionen hittar du på www.ei.se

Ännu mer information

Här kan du hitta mer information om allmän konsumenträtt eller energimarknadens konsumenträtt.
Ellagen
Svensk Energi
Energimyndigheten
Konsumentverket