Rör och serviskabel till din elanslutning

Kabel och rör som ska grävas ner måste hålla en viss standard. Beroende på om anslutningen är tillfällig eller en nyanslutning till elnätet gäller lite olika saker.

Tillfällig anslutning

När din tillfälliga anslutning/byggström ska kopplas in tillhandahåller din behöriga elinstallatör kabel och rör, på av oss anvisad plats. I de fall där vi har servisledningen framme vid fastighetsgräns finns möjlighet att utnyttja denna. 

Nyanslutning

Rör och serviskabel ingår i anslutningsavgiften och kan beställas från en handläggare för elanslutningsärenden på Umeå Energi. Umeå Energi gräver inte inne på fastigheten utan det utför du eller din gräventreprenör i samråd med elinstallatören.