Priser föregående år

Här hittar du vårt elnätspris för din säkring till din villa eller lägenhet, eller effekt om du har ett stort elbehov i din verksamhet eller industri. För att få el i din bostad eller verksamhet behöver du också teckna ett elhandelsavtal med någon av marknadens leverantörer.

Här kan du se aktuella priser

Priser för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31.

Avgift för din säkring 2021

Mätarsäkringens storlek Pris kr/år
16 A lägenhet * 900 kr/år (720 kr/år exkl. moms)
16 A 2 263 kr/år (1 810 kr/år exkl. moms)
20 A 3 388 kr/år (2 710 kr/år exkl. moms)
25 A 4 225 kr/år (3 380 kr/år exkl. moms)
35 A 5 705 kr/år (4 564 kr/år exkl. moms)
50 A 8 360 kr/år (6 688 kr/år exkl. moms)
63 A 11 705 kr/år (9 364 kr/år exkl. moms)
80 A 16 584 kr/år (13 267 kr/år exkl. moms)
100 A 20 830 kr/år (16 664 kr/år exkl. moms)
125 A 27 663 kr/år (22 130 kr/år exkl. moms)
160 A 33 883 kr/år (27 106 kr/år exkl. moms)
200 A 44 158 kr/år (35 326 kr/år exkl. moms)
Överföringsavgift: 18,8 öre/kWh (15 öre/kWh exkl. moms)
Alla som bor eller är verksamma i Umeåområdet är anslutna till vårt elnät. Beroende på ditt maximala behov av el ändras kostnaden. De allra flesta privatpersoner är säkringskunder och då gäller dessa priser.
Energiskatt med Norrlandsavdrag: 32,5 öre/kWh (26 öre/kWh exkl. moms) tillkommer. Norrlandsavdrag på Energiskatten sker per automatik till våra konsumenter, läs mer om Energiskatten här. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år, nätövervakningsavgift 4,35 kr/år och elberedskapsavgift med 39,20 kr/år exklusive moms.

* Avgiften 16 A lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkringar med anslutning till gemensam servisledning om minst tre abonnemang. Ett av dessa tre abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.
Enfas-abonnemang med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 A lägenhet eller 16 A.

Avgift för din effekt 2021

Effektkund lågspänning 0,4 kV Pris exkl moms
Fast avgift 7 500 kr/år
Effektavgift (lägsta debitering 135 kW) 537 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 0,065 kr/kWh
Överföringsavgift, övriga året 0,046 kr/kWh
Överuttag reaktiv effekt 75 kr/kVar/år
Övriga avgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift, och elberedskapsavgift
53,75 kr/år


Effektkund högspänning 11 kV Pris exkl moms
Fast avgift 22 000 kr/år
Effektavgift 386 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 0,032 kr/kWh
Överföringsavgift, övriga året 0,025 kr/kWh
Överuttag abonnerad (aktiv) effekt 772 kr/kW/år
Överuttag reaktiv effekt 55 kr/kVar/år
Övrigt: Elsäkerhetsavgift 810 kr/år
Övrigt: Nätövervakninsavgift 870 kr/år
Övrigt: Elberedskapsavgift 2 129 kr/år

Effektabonnemang kan vara aktuellt för företag och industrier. Det innebär att du betalar för hur stor effekt du behöver, alltså för hur mycket du använder elnätet, oavsett mätarsäkring. Du hittar mer information om hur kostnaden räknas ut i dokumenten som är bifogade i slutet av sidan.
Momsen är 25%. Energiskatt tillkommer.

När du behöver nyansluta dig till elnätet - för serviser upp till 25A

Avstånd Pris 
0-199 m 37 500 kr (30 000 kr exkl. moms)
200-599 m 37 500 kr + 321,25 kr/meter (30 000 kr + 257 kr/meter exkl. moms)
600-1199 m 166 000 kr + 742,50 kr/meter (132 800 kr + 594 kr/meter exkl. moms)
1200-1800 m  611 500 kr + 465 kr/meter (489 200 kr + 372 kr/meter exkl. moms)

Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25 A. Det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en avgift per meter. Storleken på den avgiften varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten

Räkneexempel för nyanslutning till elnätet (inkl. moms)
En anslutning på 700 meter kostar:
166 000 kronor + 100x742,50 kronor/meter = 240 250 kr

När du behöver tillfällig anslutning och byggström

Säkringens storlek Mätsystem Pris inkl moms
Upp t.o.m. 63 A Direktmätning 4 625 kr (3 700 kr/exkl. moms)
Fr. om 80 A Strömtrafomätning 6 875 kr (5 500 kr/exkl. moms)
Priserna för tillfällig anslutning och byggström gäller under förutsättning att det finns kapacitet i elnätet och att Umeå Energi Elnät AB anvisar var byggkraften ska anslutas. Behövs det större byggkrafter inom ett område där både kapacitet och elnät saknas görs detta via en offertförfrågan. Kontakta oss för mer information.

Ersättning för lokalt inmatad el till elnätet (nätnytta)

Som mikroproducent med egen elproduktionsanläggning har du enligt ellagen rätt till ersättning från elnätsföretaget vid inmatning av el till elnätet. Du som bor inom Umeå Energis elnätsområde och producerar egen el får energiersättning från Umeå Energi Elnät.

Ersättningen ska motsvara värdet av att el produceras lokalt, det vill säga att det är kort avstånd mellan elproduktionsanläggningen och elanvändningen. Ersättningen baseras på minskade energiförluster under transport och sänkta avgifter tack vare kortare transport av elen.

Ersättningsnivån avgörs av elnätsföretagets minskade kostnader och varierar därför mellan olika företag. Ersättningen - ”Energiersättning Mikroproduktion” på din faktura - betalas ut årsvis, i januari för det år som gått. Ersättningen blir ett tillgodobelopp som betalas ut till dig. Kontakta oss gärna för utbetalning direkt till ditt bankkonto.

Energiersättning                           3,6 öre/kWh exkl. moms (4,5 öre/kWh inkl. moms, endast till momsskyldiga)

Den el som du producerar i din elproduktionsanläggning och inte använder själv kan du sälja till ett elhandelsbolag, läs mer om överskottsproduktion.

Mer information om våra elnätspriser

Säkringsavgifterna gäller för säkringar upp till 200 A, vilket betyder att du som är privatperson och har en villa eller lägenhet vanligtvis kan hitta ditt pris här. Har du ett större behov av el i din verksamhet eller industri räknas du som en effektkund, dvs att ditt pris sätts utifrån hur mycket du använder elnätet. Priser för nyanslutning gäller när du exempelvis ska ansluta din nya fastighet till vårt elnät. Du hittar även priser för en tillfällig anslutning här. Dessa gäller då du exempelvis behöver byggström under tiden som du bygger nytt. 

Priserna justeras en gång per år med start efter årsskiftet.