Tjänst - Ledningsanvisning

Ska du gräva? Beställ först ledningsanvisning!

Innan du påbörjar ett markarbete ska uppgifter om läget för ledningar och tillhörande anläggningar och anordningar beställas - det gäller även inför projektering. Det är för att undvika att el, fiber eller fjärrvärmeledningar grävs av.

Beställning av ledningsanvisning och projektering utförs via ledningskollens webbsida: www.ledningskollen.se. Efter att du har fått svar kan du kostnadsfritt beställa en fysisk kabelutsättning. Det beställer du genom att svara på mailet minst fem arbetsdagar före önskat datum för utsättning. 

Tänk på att all schaktning närmare än 1 meter från visade ledningssträckor ska ske med försiktig grävning och assistans av följeman. För elledningar gäller bestämmelser i EBR-publikationen KJ 41, avsnitt Samförläggning.

Läs mer om att gräva i anslutning till våra ledningar

Priser

Beställer du tjänsten fem arbetsdagar i förväg är den kostnadsfri. Vid akut fysisk utsättning kostar det 3125 kr inklusive moms. 
 

Kontakt

Har du frågor när du ska beställa ledningsanvisning är du välkommen att kontakta kundservice på 090-16 00 20 eller skicka e-post till ledningsanvisning@umeaenergi.se

Till Ledningskollen.se