Två personer klädda i arbetskläder och hjälm står intill servicebil och arbetar med gatlykta

Elinstallatörer

Här kan du som jobbar som elinstallatör åt Umeå Energi Elnät hitta all relevant information samt länk till vår Installatörswebb. I vår installatörswebb gör du din för- och färdiganmälan. Har du några funderingar så är det bara att kontakta oss.

Digital offert - krav på kontaktuppgifter

Nu skickar vi digital offert via BankID till privatkunder vid nyanslutning. Det är därför obligatoriskt att fylla i korrekt telefonnummer och e-postadress till kund. 

Solcellsanläggning

När föranmälan skickas in gällande en solcellansläggning behöver korrekt blankett vara ifylld samt påskriven av kund och elinstallatör. Detta är tvingade då det är branschstandard.

Om växelriktaren inte finns med på Energiföretagens Rikta Rätt lista, använd denna:
Blankett mikroproduktion

Finns växelriktaren med på Rikta Rätt, använd denna:
Blankett mikroproduktion rikta rätt

Har du utfört ändringar på utökade solcellsanläggningar?

Kom ihåg att vi behöver ny för- och färdiganmälan för att utföra korrekta beräkningar.

Besiktning

När färdiganmälan skickas in ska anläggningen vara klar för besiktning. Det vi kontrollerar finns sammanställt i vår checklista för besiktning av nätanslutning. Först när besiktningen godkänts skickas en arbetsorder till våra montörer. Vi besiktar anläggningar vid nyanslutningar och servisändringar.

Checklista för besiktningAnvisningar för nätanslutning

Lägenheter i flerbostadshus

Om din föranmälan avser lägenheter i ett flerbostadshus önskar vi att denna lista fylls i för alla tillkommande lägenheter och bifogas via installatörswebben i berört ärende. Bilagans syfte är att skapa tydlighet vilket gör att anläggningarna kan tas i drift enligt tidplan.

Blankett flerbostadshus

Strömtransformatorer

Här hittar ni förtydligad information gällande mätning med strömtransformator från 80A.

Folder Strömtransformator

Använd vår Installatörswebb

Umeå Energi Elnät jobbar med elektronisk för- och färdiganmälan. Anmäl era ärenden i installatörswebb Digpro. Saknar du lösenord till systemet, ansök via länken nedan.

Logga in på Installatörswebben

Ansök om inloggning

Om du saknar en inloggning till vår installatörswebb så kan du ansöka om det. Du kan även ändra och ta bort befintliga inloggningar då t.ex. någon har slutat på företaget.

Ansök om inloggning Ändra befintlig användare

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Nätanslutning - både för rådgivning och vid frågor. Du kontaktar oss via vårt webbformulär eller via e-postadressen natanslutning@umeaenergi.se. Vi återkopplar till dig inom 5 arbetsdagar.