Planera

Ibland kan man behöva göra förändringar på en befintlig elanslutning, till exempel vid om- eller tillbyggnad av ett hus. Du som kund är alltid skyldig att se till att sådana förändringar anmäls till Umeå Energi.

Exempel på förändringar:

  • flytt av fasadmätarskåp
  • flytt av mätaren till ett nytt fasadmätarskåp
  • flytt av servisledningen inne på tomten
  • du har ett fasadmätarskåp på en trästolpe inne på tomten och vill ta bort stolpen
  • ett befintligt hus på tomten ska rivas och du ska bygga nytt
  • du ska ändra infarten till din fastighet och Umeå Energis kabelskåp hamnar mitt i den nya infarten.

När du ska göra en förändring i din elanslutning är det viktigt att du är ute i god tid med din beställning, mycket på grund av att grävsäsongen i Norrland är begränsad. Normalt är det grävsäsong från maj till slutet av oktober. Våra anslutningsavgifter baseras på att vi kan utföra jobbet under tjälfri period, helgfri vardag och normal arbetstid.