Priser digital-tv

Här finns våra priser för att kunna se på digital-tv.

Förutsättningar

Förutom att fastigheten måste vara ansluten till vårt bredband måste det också finnas vanliga antennuttag och ett tv-antennät i din fastighet, ett sk. koaxialnät. När inkopplingen till fastigheten är färdig kopplar du själv ihop befintligt koaxialnät med fiberkonvertern. Det kan löna sig att låta en tekniker kontrollera fastighetens antennuttag innan digital-tv kopplas in. Om vår digital-tv redan finns inkopplad till fastigheten men inte används behöver du aktivera tjänsten. Det gör du enklast via vår kundportal.

Prislista

Pris
Avgift grundutbud* 159 kr/mån
Aktivering av digital-tv 395 kr
Inkoppling till fastigheten  1 500 kr

*priser och information om tillvalspaket finns på sidan Kanalpaket digital.tv