Illustration bredband

Vi bygger ut bredbandsnätet till landsbygden

Ett bra bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Regeringen satsar därför 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut snabbt bredband med bra kapacitet på landsbygden.

Vår bredbandshandbok guidar dig rätt

Ta hjälp av vår bredbandshandbok. Den förklarar och lotsar dig igenom hastighetsval, tjänster, installation och teknik.

Vi bidrar till utvecklingen

Vi vill självklart vara med i utvecklingen och bidra till en del i utbyggnaden.  Vi har därför sökt och fått beviljat finansiering till ett antal områden i Umeå med omnejd. De områden som vi kommer att prioritera finner du nedan. 

Bidragsområden

Nedanstående områden är prioriterade bidragsområden. Tryck på ditt område för att komma till din områdessida. Där kan du följa hur intresset ser ut samt var i processen vi befinner oss. 

Vi hjälper till att förenkla processen

Vi hjälper till med att ordna allt så att du som kund ska kunna få din uppkoppling så enkelt som möjligt. För ditt område innebär det följande:
 • Området behöver inte bilda en förening
 • Vi samlar in intresseanmälningar, hanterar all administration och kommunikation med fastighetsägare och företag i områdena
 • Vi skaffar alla tillstånd som behövs för att genomföra projektet
 • Vi bygger ut till områdena och levererar kapacitet till varje hushåll
 • Vi nyttjar befintlig infrastruktur och samförläggninger där det är möjligt
 • Vi genomför upphandling
 • Vi driftar och förvaltar nätet
 • Vi säkerställer: 
  • ett robust och driftsäkert bredbandsnät
  • att bredbandsnätet driftssätts (viktigt för att projektet ska räknas som klart)
  • att det finns en finansieringsplan som tryggar likviditeten för projektet
  • att det finns en utsedd projektledare med relevant erfarenhet
  • att det finns en upphandlingskunnig utsedd person/avdelning
  • det finns en person med relevant teknisk kunskap utsedd för projektet
 • Vi erbjuder ett öppet nät med valfrihet för dig som kund
 • Som kund får du tillgång till vår bredbandsportal där du snabbt och enkelt hanterar dina tjänster

För mer information om utbyggnaden kontakta oss på e-post: bredband@umeaenergi.se

Illustration logga

Vanliga frågor och svar

Hur många fastigheter kan ansluta med bidrag?

Umeå Energi har ansökt hos jordbruksverket om projekt för utbyggnad av bredband på landsbygden inom ett antal områden. Varje område har en budget med en max anläggningskostnad, budgeten räcker till ett antal anslutningar i respektive fokusområde.  När budgeten är intecknad betraktas ytterligare anslutningar som efterbeställningar.

Efterbeställning, vad innebär det?

 • Fastigheter som anmält intresse och tecknat avtal innan projektering påbörjats ingår i projektet med en anslutningsavgift som delvis är bidragsfinansierad.
 • Fastigheter som tecknar avtal efter att projektering av området påbörjats blir normalt efterbeställningar: 
  • Anslutningsavgiften vid efterbeställningar blir högre på grund av att det inte utgår bidragsmedel.
  • Efterbeställningar samlas upp till uppsamlingsheat då ett antal anslutningar görs inom området. Detta för att begränsa kostnaden för efterbeställningar.

Hur sker prioriteringen om fler än vad som ryms i budgeten vill ansluta sig?

Anslutning av fastigheter med permanentboende är prioriterade framför fastigheter med fritidsboende. Om antalet fastigheter som önskar anslutning överstiger det antal som ryms i budget prioriteras enligt följande: 

 1. Fastigheter med permanentboende
 2. Fritidsfastigheter baserad på byggkostnad för fiberanläggningen
 3. Datum för intresseanmälan

Hur påverkas bidragen av anslutningsavgifterna?

Utbyggnaden görs med bidrag från jordbruksverket. För varje område finns en budgeterad anläggningskostnad. Av denna erhålls 70% som stöd medan 30% av anläggningskostnaden måste finansieras av fastighetsägarna.

Finns något krav på anslutningar av permanentboende?

Ja, för att få ut bidraget från jordbruksverket krävs att minst 50% av fastigheterna med permanentboende har anslutit sig till bredbandsnätet. 

Finns något krav på anslutningar av fritidsboenden?

Nej, det finns inget krav eller skyldighet att ansluta fritidsboende. Däremot finns ett behov av anslutningar till fritidsboenden för att anslutningskostnaden skall hamna på en rimlig nivå (fler delar på gemensamma kostnader).

Hur byggs och installeras bredbandsanslutningar?

I bredbandshandboken (en video) presenteras hur byggprocess mm går till. Klicka här för att titta

Vilken kapacitet och tjänster skall jag välja?

I bredbandshandboken (en video) presenteras hur man kan tänka runt valet av kapacitet, tjänster etc. Klicka här för att titta