Optimalt bredband

Optimal bredbandslösning för företag

I Sverige är det digitala livet lika vardagligt som det verkliga livet, därför är det viktigt med ett stabilt och driftsäkert bredband. För att säkerställa att uppkopplingen motsvarar verksamhetens behov kan det vara läge att se över viktiga delar som hastighet, servicenivå och tjänster.

Snabbt bredband

Steg #1
Hur snabbt bredband behöver din verksamhet?

Valet av hastighet styrs både av antalet uppkopplade enheter och själva användningen av bredbandet. 100 Mbit/s räcker långt för många organisationer, medan ett företag som arbetar på distans och har behov för att koppla upp sig mot en server eller kunna skicka stora filer kan behöva en högre hastighet. Umeå har ett av landets bästa stadsnät och erbjuder upp till 1000 Mbit/s i dubbelriktad hastighet.

Säkert bredband

Steg #2
Hur hanterar din verksamhet ett driftavbrott?

Nästa aspekt att ta ställning till är hur lång tid ditt företag skulle klara sig utan bredband, vid ett eventuellt fel i leveransen. Genom en avtalad servicenivå vet du på förhand inom vilken tidsram hjälp finns att få. I de fall där bredbandet är kritiskt för verksamheten kan du teckna en servicenivå som garanterar snabb felavhjälpning. För dig som är beroende av ett fungerande bredband finns ytterligare möjligheter som säkrar tillgängligheten, till exempel genom så kallad redundans, en slags backup genom två fibervägar till fastigheten.

Flexibelt bredband

Steg #3
Vilka tjänster behöver er verksamhet?

Umeå Energis fibernät står för själva infrastrukturen, bredbandsåtkomsten. I det öppna stadsnätet finns ett flertal tjänsteleverantörer, som bland annat ser till att du kan koppla upp dig på internet. Du har också möjlighet att välja tilläggstjänster som bland annat kom-i-gång-hjälp, videokonferensutrustning och IoT-tjänster. Eftersom ditt bredbandsbehov kan variera har Umeå Energi och de flesta tjänsteleverantörer ingen bindningstid. Du kan själv administrera dina bredbandstjänster enkelt online, och ändra eller avsluta dina tjänster med kort varsel.

Jens Einarsson, Umeå Energi
– Vi jobbar aktivt för att alla i regionen ska ha tillgång till snabbt bredband med ett brett tjänsteutbud. Med en beredskapskedja i egen regi som jobbar dygnet runt, årets alla dagar kan vi säkerställa en hög leveranstillgänglighet, säger Jens Einarsson, leveransledare Umeå Energi.