Illustration ume.net

Välj rätt supportnivå för ditt bredband

Att välja supportnivå är avgörande för att du ska känna dig trygg i att få eventuella fel avhjälpta inom den tid du behöver. Visserligen är avbrott sällsynta i vårt nät, men om det händer kan det vara skönt att veta inom vilken tidsram du kommer kunna få hjälp. Väljer du den flexibla lösningen kan du fritt välja mellan de olika supportnivåerna. De färdigpaketerade lösningarna har den lägsta supportnivån, felavhjälpning inom 3-5 arbetsdagar.

Supportnivåer - det här gäller för respektive nivå

Tillgänglighet   Tider för felanmälan  Felavhjälpning påbörjad Felavhjälpning avslutad  Vite vid bristande åtgärdstid 
Skälig tid Vardagar 08-17 Det finns ingen uttalad tid som gäller utan beror på omständigheterna
i det enskilda fallet.
Det finns ingen uttalad tid som gäller. Normalt inom 3-5 arbetsdagar från mottagen felanmälan. Inget
2 arbetsdagar Vardagar 08-17 Inom 2 arbetsdagar Inom 2 arbetsdagar från att felavhjälpningen är påbörjad. Inget
SLA 0  99,5 % 
Vardagar 07-17
Dygnet runt alla dagar Inom 4 timmar under vardagar 07-17 Inom 12 timmar endast vardagar 07-17  300 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)
SLA 1 99,7 % Dygnet runt alla dagar Inom 4 timmar dygnet runt, alla dagar Inom 24 timmar dygnet runt, alla dagar  500 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)
SLA 2  99,9 % Dygnet runt alla dagar  Inom 4 timmar dygnet runt, alla dagar Inom 8 timmar dygnet runt, alla dagar 1000 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)