Fokusområde Tjälen

Aktuell status

Vi har påbörjat schaktandet av stamledningen i området. I och med detta så behöver samtliga boenden som valt att gräva själv på sin fastighet påbörja denna grävning. Detta måste vara färdigt i mitten av augusti för att inte orsaka förseningar i projektet vilket i sin tur leder till försenade installationer. Enligt den tidsplan vi erhållit från entreprenör så kommer installatören börja höra av sig i september för att boka in tid för installation av utrustning i huset.

Under sommarmånaderna så kommer flertalet maskiner att vara aktiva i området. Detta innebär att framkomlighet längs vägar kan stundtals vara begränsad. Maskinförarna kommer göra sitt bästa för att underlätta framkomligheten. Hoppas ni har överseende med detta. I övrigt så är målsättningen att anslutningarna ska vara färdiga under september månad.

Kontaktuppgifter:
Projektledare Bredband, Mikael Lindgren Tel: 070-695 01 83

Du får ett snabbt bredband med valmöjligheter

Umeå Energi Bredband är ett öppet stadsnät. Det innebär att vi levererar en framtidssäker infrastruktur som du själv fyller med innehåll. Via en och samma bredbandsanslutning kan du enkelt välja mellan olika leverantörer av internet, telefoni och andra tjänster.

Så här ansluter du dig: 

1. Gör en intresseanmälan
Välkommen med din anmälan här på områdessidan. Vänligen gör detta ovan genom att trycka på knappen ”Gör intresseanmälan".
2. Följ intresset i ditt område
Här på din områdessida får du löpande information om hur planerna för bredbandsutbyggnaden ser ut. Här hittar du också allt du behöver veta vid en installation. Gör det till en vana att titta in någon gång då och då. Läs mer om hur en anslutning går till
3. Avtalsskrivning
Du som anmäler intresse kommer få ett installationsavtal skickat till dig. Detta kan signeras på papper eller med hjälp av e-signering. 
Så här använder du e-signering 
4. Godkännande
Projekten kan genomföras om tillräckligt många ansluter sig i varje område och budgeten hålls. Efter upphandling säkerställer vi att utbyggnaden kan genomföras inom avsedd kostnadsbudget. Därefter fattas beslut om bredbandsutbyggnad i ditt område.

Anslutningspris

Anslutningspriset är 16 000 kr ink moms. I priset ingår allt utom grävning på den egna tomten. Grävning kan enkelt beställas av oss till en kostnad på 250 kronor/meter inklusive moms. Du kan även välja att utföra grävarbetet själv.

Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader under året som du vistas där.

Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör. Utöver detta kan vi även erbjuda er tjänsterna 300 Mbit/s samt 1000 Mbit/s.

Kontakta oss

Vid frågor som rör beställning eller aktivering av tjänster är ni varmt välkommen att kontakta vår kundservice: Tel: 090-16 00 20 eller på epost kundservice@umeaenergi.se
Har du övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se