Priser för villa

Priset för fjärrvärme till en- eller tvåfamiljshus skall består av en fast årlig avgift och en energiavgift per kWh utifrån förbrukningen. Fjärrvärmepriset ska vara konkurrenskraftigt och följa både branschens och ekonomins utveckling.  

Se din förbrukning och dina fakturor på Mina sidor

Prislista 2022 (inkl. moms)


Energipris Fast avgift
Umeå kommun 72,4 öre/kWh 4 017 kr/år
Bjurholms kommun 83,2 öre/kWh 4 237 kr/år

Prislista 2021 (inkl. moms)


Energipris Fast avgift
Umeå kommun 70,3 öre/kWhh 3 900 kr/år
Bjurholms kommun 79,2 öre/kWh 4 036 kr/år
Alla priser är angivna inkl. moms.

Priser installation villa

Vi erbjuder alltid fasta priser på alla delar i installationsprocessen. Du kan givetvis också kontakta oss för offert om din fastighet har särskilda anpassningsbehov. Arbetskostnaden kan vara avdragsgill enligt ROT.

Läs mer om priser för installation
Läs mer om ROT på skatteverkets hemsida

Priser för service- och reparationsarbete

Du kan få ROT-avdrag för reparation och underhåll av ditt värmesystem. Översyn och kontroll som sker regelbundet är att jämställa med service och ger inte rätt till ROT-avdrag. Mer information om det här finns på skatteverkets hemsida

Våra priser på arbete utfört av tekniker, är följande:

Priser för Villa (inkl moms) Avtalskunder Övriga
Vardagar ( 07.00 - 16.00 ) 790 kr/h 990 kr/h
Vardagar ( 16.00 - 07.00 ) 1090 kr/h 1090 kr/h
Helgdagar 1490 kr/h 1490 kr/h

Vad påverkar priset?

Fjärrvärmepriset styrs uppåt och nedåt av många faktorer, till exempel utsläppsrätter, räntor, bränslepriser och fler kunder.
Läs mer om vilka faktorer som påverkar fjärrvärmepriset