Reko Fjärrvärme

Reko fjärrvärme är en kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, som tagits fram av Svensk Fjärrvärme. Tanken är att trygga kundernas ställning och utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder.

Fjärrvärmeföretagen, till exempel Umeå Energi, ansöker själva om att få använda märket Reko fjärrvärme och måste då leva upp till ett antal specificerade krav, bland annat hur prisförändringar ska gå till och att tillämpa transparens vad gäller priser, verksamhet och ekonomi. För att garantera att energibolaget följer reglerna inom Reko fjärrvärme finns lokala kundforum och en central kvalitetsnämnd som kunderna kan vända sig till och göra en anmälan.