Vilket avtal passar dig?

Avtalen innehåller samma komponenter som tidigare – effekt, energi och flöde – som ger dig samma möjlighet att påverka dina kostnader. De stora skillnaderna är att enskilda kalla dagar får mindre konsekvenser och att vi nu erbjuder ett prisavtal som nästan sköter sig självt.

Prisavtal - Enkel

Ger dig en jämn och förutsägbar kostnad för din uppvärmning. Passar dig som vill slippa beslut om abonnerad effekt och istället fokusera på din fastighet

 • Den abonnerade effekten baseras automatiskt på ett snitt av fastighetens årseffekt, tre år bakåt i tiden
 • Årseffekten är ett snitt av de tre högsta 12-timmarsmedelvärdena under året – ger en jämnare kostnad
 • Betala bara för det du använder
 • Tecknas vid varje årsskifte
 • Möjligt att få som ett treårsavtal där priskomponenterna binds tre år i taget
 • Inga påslag för uttag över abonnerad effekt

Prisavtal - Aktiv

Ger snabbare genomslag på dina effektiviseringar. Passar dig som vill arbeta med effektuttag i din fastighet eller lokal.

 • Du väljer abonnerad effekt inför varje år
 • Årseffekten är ett snitt av de tre högsta 12-timmarsmedelvärdena under året – ger en jämnare kostnad
 • Om anläggningens uppmätta årseffekt överstiger abonnerad effekt betalar du för det överstigande effektuttaget enligt gällande prisnivå, med 10% påslag på mellanskillnaden
 • Om anläggningens uppmätta årseffekt understiger abonnerad effekt ges en premie på 20% av mellanskillnaden, enligt gällande prisnivå. Premien betalas ut på fakturan avseende december
 • Uttag över abonnerad effekt betalas enbart under innevarande år – ingen släpande kostnad vid nytt kalenderår
 • Tecknas vid varje årsskifte

Prisavtal - Rörlig

Ett enklare avtal för dig som har begränsat uppvärmningsbehov under delar av året. Ger direkt kostnadsbesparing vid energieffektiviseringar.

 • Består huvudsakligen av ett rörligt energipris
 • Direkt kostnadsbesparing vid energieffektiviseringar
 • Gäller i 12 månader och löper därefter tillsvidare

Bor du inom Bjurholms kommun?

Är du fastighetsägare i Bjurholm och är intresserad av fjärrvärme? Här hittar du prislistan för Bjurholms kommun.

Prishistorik

Är du intresserad av att se hur priset såg ut under året som var? Här hittar du de olika prislistorna för året som var.