Martinsons och Umeå Energi

När Martinsons sågverk i Bygdsiljum skulle installera nya torkar för att öka produktionen räckte inte värmeleveransen till

Umeå Energi fick i uppdrag att utföra en utredning av värmesystemet för att hitta möjliga åtgärder. Resultatet blev att virkestorken kunde installeras och att värmepannorna nu går stabilare.

Ökad produktion

Sågverket har fördubblat sin produktion av sågade trävaror den senaste tioårsperioden och det har ställt allt högre krav på sågverkets värmepannor, som blivit en flaskhals i produktionen. Virkestorkarna är den största förbrukaren av värme och installationen av en ny virkestork skulle leda till ännu större påfrestningar för pannor och värmeledningar. 

– Vi förstod att vi måste ta ett större grepp om vår anläggning och hade hört att Umeå Energi var bra på att optimera energiflöden, säger Olov Martinson, produktionschef på Martinsons. 

– Inledningsvis skulle vi hjälpa dem att öka sina produktionsvolymer, men i förlängningen kan vi även bidra till andra ekonomiska vinster och miljöfördelar, säger Johan Brändström, avdelningschef på Umeå Energi.

Bättre effekt

Umeå Energi har i etapp ett och två gett förslag på ny ledningsdragning i pannhus för att säkra kommande installation av ny tork samt genomfört flödes- och temperaturmätningar på de enheter som reglerar temperatur och blandar och distribuerar flöden i systemet i befintliga torkar. Martinsons har genomfört alla åtgärder i etapp ett och två och fått bättre effekt från pannorna och stabilare flödesbild. I etapp tre ser Umeå Energi en rad möjligheter att hitta energibesparingar, bland annat genom att effektivisera uppvärmningen av lokalerna. 

FAKTA

Martinsons, som har huvudkontor i Bygdsiljum, är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier. Koncernen har idag cirka 450 anställda och omsätter drygt 1,5 miljarder kronor.