Fjärrvärmens ekonomi i kommersiella lokaler

Vi är Umeåbornas eget energibolag vilket ställer extra stora krav på oss att göra allt för att hålla våra priser nere. Vi arbetar därför kontinuerligt med att effektivisera och optimera.

Som du kan se i grafen nedan ligger vi riktigt bra till jämfört med övriga uppvärmningslösningar i Umeå, räknat på förbrukningen av 1 000 MWh i ett flerbostadshus (läs mer om undersökningen här). Ju fler som ansluter sig till fjärrvärmen desto billigare blir det också, så kliver du också in kan vi pressa priserna ytterligare gentemot de mindre klimatvänliga alternativen, vilket förstås också är bra för Umeås luft och miljö.

Kostnad kr/år flerbostadshus 1 000 MWh i Umeå

Uppvärmningskostander för fastigheter 1000 MWh i Umeå

Välj fjärrvärme för din fastighet så får du en framtidssäkrad uppvärmning

Väljer du fjärrvärme för din fastighet vet du att du får ett framtidssäkrat system som är bra för din ekonomi, dina hyresgäster och Umeås miljö. Det oberoende undersökningsföretaget Profu gjorde 2015 en undersökning som visade att i flerbostadshus i Umeå är fjärrvärme det bästa valet utifrån såväl ekonomi som miljö. Och som Umeåbornas eget energibolag jobbar vi ständigt med att effektivisera och optimera vår verksamhet för att ge våra kunder låga och stabila priser.

Varmt välkommen in i fjärrvärmegemenskapen!

Bli kund