Illustration Fjärrvärme installation

Installera fjärrvärme

Vi på Umeå Energi är vana vid att hjälpa till med hela kedjan, från planering via upphandling, samordning och att utföra själva jobbet samt bistå med återställningsarbetet. Oavsett om du ansluter dig i efterhand eller passar på när en ny fjärrvärmeledning dras till ditt område höjer du i de allra flesta fall värdet på din fastighet och får en framtidssäkrad, miljövänlig och driftsäker uppvärmningslösning. 

Fjärrvärme och bredband

Inom vissa områden i Umeå kan vi även erbjuda bredband när vi installerar fjärrvärme. Installerar du både fjärrvärme och bredband samtidigt får du rabatt på den sammanlagda installationsavgiften.

Konvertering från el

Vill du konvertera från direktverkande el till vattenburen värme och fjärrvärme kan vi också hjälpa dig. Vi kan ta ansvar för hela kedjan – planera, upphandla, samordna, utföra själva arbetet och hantera återställningsarbetet.

Så här går det till

I stort ser projektflödet ut så här, det kan variera något då fjärrvärmens huvudledningar till exempel ibland redan är på plats och det då endast handlar om fastighetsanslutning. Vi på Umeå Energi kan hjälpa dig hela vägen, men du kan givetvis välja att utföra vissa moment på egen hand. Du kan läsa mer om de invändiga arbetet i avsnitten "Från direkt-el till fjärrvärme" och "Fjärrvärme och bredband". 

Grävning. Först görs grävningar för fjärrvärmens huvudledning, vilket oftast sker i trottoaren. Med en mindre grävmaskin gräver vi sedan in till fastigheten. Därefter läggs fjärrvärmeledningarna till fastigheterna. Det är klart cirka en månad från det att grävarbetet har startat. 

Installera centralen. När det utvändiga arbetet är färdigt installeras fjärrvärmecentralen i din fastighet. Installationerna görs områdesvis av särskild entreprenör och sker i huvudsak under höst och vinter. 

Invändigt rörarbete. Rörarbetet utförs oftast på en arbetsdag, därefter sker elarbeten och isolering. I samband med installationen utförs även håltagning i ytterväggen och en låda för att skydda fjärrvärmeledningen sätts upp. 

Slutbesiktning. Slutbesiktning med skriftlig och muntlig information om hur fjärrvärmecentralen fungerar.

Serviceavtal. Fjärrvärmecentralen är nu redo att göra sitt jobb. Den klarar sig med ett minimalt mått av underhåll, och ett enkelt sätt att veta att centralen alltid är i bra skick och optimerad är att teckna ett serviceavtal med oss. Vi har olika nivåer på avtalen och vänder oss såväl till privatpersoner som företag, läs mer om serviceavtal

Bredband. Bredband installeras när fjärrvärmearbetet i ditt område är klart.

Återställning. Den slutliga återställningen efter grävningarna, exempelvis asfaltering och grässådd, sker på våren. 

Bli kund