Här finns fjärrvärme och fjärrkyla

Här finns fjärrvärme

Umeå Energis fjärrvärme finns i princip i alla stadsdelar i Umeå och Holmsund, men även i delar av Sävar, Bjurholm och Hörnefors.  

Här finns fjärrkyla

Fjärrkylenätet i Umeå går från vår kylproduktionsanläggning på Ålidhem och täcker idag stora delar av Umeå. Utbyggnaden styrs av efterfrågan.

Läs mer om var fjärrkyla finns i Umeå