Fjärrvärmen och miljön

Illustration Fjärrvärme miljö

 

Fjärrvärme är egentligen ett miljöprojekt. Värmen vi njuter av är ett bekvämt resultat av att på ett resurseffektivt sätt ta vara på det avfall som Umeåborna med flera skapar. Fjärrvärme är ett bekvämt, driftsäkert och välbeprövat system för att framställa värme med låg miljöpåverkan.

Genom att producera värmen i stora, väl underhållna produktionsanläggningar med höga krav på rökgasrening, kompetent driftpersonal och hög tillgänglighet så får man en betydligt mindre miljöpåverkan i jämförelse med att var och en av oss skulle elda på egen hand med dålig eller ingen rening av utsläppen.

Ser vi till bergvärme och luftvärmepumpar finns det flera rapporter där fjärrvärme har ställts mot dessa, bland annat Profus rapport från 2013. Där kan vi se att i Umeå orsakar fjärrvärme sex till tio gånger mindre utsläpp än bergvärme eller luft-/vattenvärmepump.

Sveriges övergång till fjärrvärme

Övergången till fjärrvärme är faktiskt den viktigaste förklaringen till att Sverige har lyckats sänka sina koldioxidutsläpp. Utbyggnaden av fjärrvärmen medför att vi använder allt mer förnybara bränslen och att energin används effektivt. När vi på Umeå Energi producerar fjärrvärme tar vi samtidigt hand om stadens hushållsavfall och skogsbrukets restprodukter, oönskat avfall blir alltså till bra inomhusklimat för Umeåborna. 

För såväl privata villaägare som kommersiella fastighetsägare är miljöaspekterna ett allt viktigare inslag när man ska välja uppvärmningsform. Det är mycket som ska vägas in då du ska jämföra vilket uppvärmningsalternativ som är mest miljövänligt för just dig, men det oberoende undersökningsföretaget Profu gjorde 2013 en jämförelse i Umeå som visade att fjärrvärme orsakade sex till tio gånger mindre utsläpp än bergvärme eller luft-/vattenvärmepump. Läs hela rapporten här (öppnas i nytt fönster).

energiforetagen.se finns mängder av information om fjärrvärme och dess samspel med miljön.

Bli kund