Effektiv avfallshantering med miljön i fokus

Vi erbjuder en totallösning på avfallsbehandling för industrier, insamlingsbolag, kommuner och andra offentliga verksamheter. Du lämnar enkelt ditt avfall till oss på Dåva.

I våra kraftvärmeverk på Dåva förbränner vi avfall från industri och hushåll samt biobränsle. Lämna ditt avfall till oss, vi hjälper dig med allt från transporter till återvinning och omhändertagande av restprodukter.

Vi hjälper dig med:

  • Transporter
  • Mottagande
  • Lagring
  • Bearbetning
  • Behandling

För dig inom kommun, landsting och stat

Vi erbjuder tjänster inom hushållsavfall, grovavfall (från ÅVC), specialavfall (riskavfall), avfall som betraktas som ”känsligt material” (sekretess), lagring och bearbetning.  

För dig inom industrin

Vi har stor kunskap och många års erfarenhet av olika typer av avfallsfraktioner från industrier, så som gruvindustri och pappers- och massabruk. Vi erbjuder tjänster inom verksamhetsavfall, specialavfall (riskavfall), avfall som betraktas som ”känsligt material” (sekretess) och bearbetning. Även andra specialbearbetningar kan erbjudas.

För insamlingsbolag

Tillsammans hittar vi effektiva lösningar. Tack vare hög tillgänglighet är det enkelt och smidigt att avlämna avfall hos oss. Vi erbjuder tjänster inom verksamhetsavfall, specialavfall (riskavfall), avfall som betraktas som ”känsligt material” (sekretess), farliga avfall, lagring och bearbetning. Även andra specialbearbetningar kan erbjudas.