Avfallshantering

Vi erbjuder en totallösning på avfallsbehandling för industrier, insamlingsbolag, kommuner och andra offentliga verksamheter.

Kontakta oss

Avfallshantering

Vi erbjuder en totallösning på avfallsbehandling för industrier, insamlingsbolag, kommuner och andra offentliga verksamheter.

Kontakta oss

Avfallshantering med miljön i fokus

På behandlingsanläggningen på Dåvaområdet har vi god erfarenhet att ta hand om sorterat brännbart avfall. Vi kan säkerställa att era behov möts genom hela värdekedjan – från transporter till återvinning och omhändertagande av restprodukter. Dåva 1 kraftvärmeverk är energieffektiv och miljöanpassad anläggning med avfall som bränsle. Fjärrvärme och el produceras av sorterat brännbart avfall, som inte kan tillvaratas på annat sätt. I anläggningen utvinner vi värme och el och återvinner dessutom energin från rökgaserna. Bakom den mjukt utformade fasaden döljer sig rejäla krafter: Värmen som produceras här kan värma cirka 18 000 normalvillor under ett helt år. Bruttoproduktionen av el är tillräcklig för att försörja cirka 6 500 villor med hushållsel.

Vem får avlämna avfall?

Företagare med enstaka eller mindre volymer hänvisas till de insamlingsbolag som finns på marknaden och privatpersoner hänvisas till kommunens återvinningscentraler (ÅVC). Här nedan listas de aktörer som tjänsten avser.

Ställ in

KOMMUN, LANDSTING OCH STAT

Som ett kommunägt bolag är vårt uppdrag att medverka i utvecklingen för ett långsiktigt och hållbart samhälle. Det tjänsteutbud vi erbjuder är: Vi erbjuder tjänster inom hushållsavfall, grovavfall (från ÅVC), specialavfall (riskavfall), avfall som betraktas som ”känsligt material” (sekretess), lagring och bearbetning.

Kontroll

INDUSTRI

Vi har många års erfarenhet av olika typer av avfallsfraktioner från industrier som gruvindustri och pappers- och massabruk. Genom ett tätt samarbete löser vi era avfallsproblem. Det tjänsteutbud vi erbjuder är: Verksamhetsavfall, specialavfall (riskavfall), avfall som betraktas som ”känsligt material” (sekretess) och bearbetning.

Kontroll

INSAMLINGSBOLAG

Tillsammans hittar vi effektiva lösningar för era behov. Vi är er partner och genom hög tillgänglighet är det effektivt att lämna avfall hos oss. Det tjänsteutbud vi erbjuder är: Verksamhetsavfall, specialavfall riskavfall), avfall som betraktas som ”känsligt material” (sekretess), farliga avfall, lagring och bearbetning.

Kvalitets och sorteringsguide

Läs vår Kvalitets och sorteringsguide

Ladda ner och läs igenom vår Kvalitets och sorteringsguide. Här hittar du all information och regler för dig som avlämnar avfall till Dåva kraftvärmeverk.

Ladda ner guiden

Kvalitets och sorteringsguide

Läs vår Kvalitets och sorteringsguide

Ladda ner och läs igenom vår Kvalitets och sorteringsguide. Här hittar du all information och regler för dig som avlämnar avfall till Dåva kraftvärmeverk.

Ladda ner guiden

Ansvarfull avfallshantering

Umeå Energi ingår i ett organiserat samarbete mellan fjärrvärmeföretag som vill verka för ansvarsfull avfallshantering i partnerskap med återvinningsföretag i och utanför Sveriges gränser. 2 MEND-IX erbjuder ett verifikat som lovar spårbarhet, transparens och varumärkesskydd i avfallsströmmarna.

Mer om verifikatet

Mend-ix
Mend-ix

Ansvarfull avfallshantering

Umeå Energi ingår i ett organiserat samarbete mellan fjärrvärmeföretag som vill verka för ansvarsfull avfallshantering i partnerskap med återvinningsföretag i och utanför Sveriges gränser. 2 MEND-IX erbjuder ett verifikat som lovar spårbarhet, transparens och varumärkesskydd i avfallsströmmarna.

Mer om verifikatet

Viktigt att veta innan du lämnar avfall 

Innan du kommer till oss på Dåva måste även dessa punkter vara godkända:

  • Att du har ett upprättat avtal
  • Att du har ett företag eller verkar inom kommun, landsting eller stat.
  • Att du avser att lämna volymer > 100 ton
  • Att ditt avfall följer våra regler och bestämmelser
  • Att du aviserar avlämningar i tid till Vågstationen på 090-160050.

Kontakta oss

Är du intresserad av tjänsten för avfallshantering och vill upprätta ett avtal. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Intresseanmälan

Kontakta oss

Är du intresserad av tjänsten för avfallshantering och vill upprätta ett avtal. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Intresseanmälan