Vi tror på handling när det gäller hållbarhet

Läs vår hållbarhetsredovisning för 2015

Att hållbarhet är en stark drivkraft för utveckling är ingen ny tanke, vare sig för Umeå Energi eller regionen. Det är en upplevd erfarenhet.

Som energi- och kommunikationskoncern har vi stor påverkan på vår omvärld och miljö – och därmed stora möjligheter att påverka utvecklingen. Våra kunder förväntar sig också en hållbar affär. Det ger oss ett tydligt och viktigt uppdrag - att vi, tillsammans med våra kunder, aktivt ska arbeta för ett hållbart samhälle.

Umeå Energi har ett certifierat ledningssystem för miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemet omfattar Umeå Energi AB:s verksamheter inklusive Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi Umenet AB, Umeå Energi Elhandel AB samt Umeå Energi Sol, Vind & Vatten AB. Ledningssystemet är utformat enligt kraven i ISO 14001:2015 och ISO 45001. Verksamhet som bedrivs inom Umeå kommun inkluderas i ledningssystemet.
Syftet med ledningssystemet är att strukturerat hantera miljöaspekter, arbetsmiljö- och miljörisker, bindande krav inom miljö- och arbetsmiljöområdet ur ett livscykelperspektiv samt att kunna identifiera möjligheter. Övergripande syftet är att arbetet leder till ständig förbättring

ISO 14001  Certifikat för ISO 45001

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar med hållbarhet i flera dimensioner

Hållbarhets- och årsredovisningen visar vår helhetssyn på hållbar utveckling

Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsföretag med helhetssyn på hållbar utveckling. Därför hållbarhetsredovisar vi sen 2014 och här hittar du en de ...

Vår hållbarhetspolicy

Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsföretag med helhetssyn på hållbar utveckling. Detta innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättig ...
Forskning och utveckling är en självklarhet i vårt arbete för hållbar utveckling

Forskning och utveckling spelar en viktig roll i vårt arbete för en hållbar framtid

För oss är forskning och utveckling en självklarhet i vårt arbete för hållbar utveckling. Genom delägarskap, dotterbolag och samarbeten så undersöker vi m ...