Guider och tips när du ska flytta

Dags att flytta? Säg upp ditt elnätsavtal i tid

  1. Logga in på Mina Sidor
  2. Välj "Flyttanmälan" under dina avtal
  3. Följ instruktionerna

Se till att du har ström i bostaden ända till dess att du ska städa ut, det kan bli knepigt att ordna det sista i mörker. Kom ihåg att du har en uppsägningstid på 30 dagar i nuvarande elnätsavtal. Även om du flyttar från bostaden tidigare än så, är du betalningsansvarig för elnätsavtalet tills uppsägningstiden har löpt ut.

Ditt elavtal upphör att gälla per samma datum som elnätsavtalet. Vi meddelar din elleverantör att du flyttar. Har du elavtal för fler fastigheter, till exempel ett fritidshus, fortsätter det elavtalet att gälla. Vissa elavtal kan flytta med till din nya adress. Kontakta din elleverantör för att se vad som gäller kring ditt avtal.

Tänk på att även dina avtal för andra tjänster som bredband och fjärrvärme på samma adress upphör i samband med uppsägning av elnätsavtalet.

Flyttar du från Umeå kan du fortfarande ha kvar Umeå Energi som elleverantör. Teckna då först ett elnätsavtal med det elnätsbolag som äger ledningarna i området för din nya bostad.

Glöm inte att uppge ny postadress eftersom din slutliga faktura skickas månaden efter att du flyttat ut.

 

Ny bostad? Teckna elnätsavtal 

För att börja använda elen i din nya bostad behöver du teckna ett elnätsavtal. Tänk på att vi behöver information om dig och din nya adress (personuppgifter, lägenhetsnummer etc). 

Du kan inte välja elnätsbolag, de äger ledningarna i ditt område och förser din bostad med el. Men du kan välja vilken elleverantör som levererar elen i dessa ledningar.

Se till att aktivt välja elleverantör för att få ett så bra pris som möjligt utifrån dina behov. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör hänvisas du till anvisad elleverantör med ett obundet elpris, så kallat anvisningsavtal.

När du tecknat elnätsavtal väljer du elleverantör. Här bestäms elpris, fast avgift och längd på ditt elavtal. Med fast pris kan det bli enklare att planera din ekonomi. Ett rörligt pris kan bli billigare över längre tid.

Detaljerad information om dina avtal hittar du i villkoren för respektive avtal