Vad påverkar priset

Fjärrvärmepriset styrs uppåt och nedåt av många faktorer, till exempel utsläppsrätter, räntor, bränslepriser och fler kunder. Så här fungerar det.

Från ett år till ett annat kan både intäkter och kostnader variera. Förutom att fjärrvärmepriset kan förändras, kan även Umeå Energis intäkter från försäljning av el och elcertifikat från våra kraftvärmeverk gå upp eller ner. Våra kostnader är främst drift och underhåll av våra anläggningar, bränslekostnader samt kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar. Positivt är att fler och fler i Umeå väljer fjärrvärme som uppvärmningsform. Förutom att det ger en positiv effekt på miljön så ger det även en positiv effekt på ditt fjärrvärmepris. 

Umeå Energis effektiviseringar håller nere prisökningar

Umeå Energi arbetar aktivt för att minimera prisökningar för kunderna och effektiviserar därför verksamheten löpande.
Den viktigaste faktorn är att använda så billigt bränsle som möjligt för att producera värme. Umeå Energi jobbar ständigt med att effektivisera genom teknikutveckling och optimering av verksamheten.