Bättre ekonomi och miljö med utbildning i Fjärrvärme

Du har mycket att vinna på att fördjupa din kunskap om din fjärrvärmecentral. Även om centralen i grunden är intuitiv och enkel finns det inställningsmöjligheter som kan hjälpa dig att optimera ditt värmesystem. Effektivare energiutnyttjande, lägre driftkostnad och ännu bättre inomhusklimat är resultatet från vår utbildning. Vi har både en teoretisk och en praktisk utbildning som båda är effektiva och fullmatade för att ta vara på din dyrbara tid.

Oavsett om du väljer den teoretiska, den praktiska utbildningen eller båda två får du med dig nyttiga kunskaper om din fjärrvärmecentral. Du får lära dig att justera din fjärrvärmecentral och vilka inställningar som ska kontrolleras. Du blir helt enkelt din egen expert och ser till att ingen energi går till spillo och att inomhusmiljön är optimerad dygnet runt. Resultatet kommer att märkas såväl i plånboken som i den ultimata boendemiljön och framför allt är du försäkrad om att du inte använder mer av naturens resurser än absolut nödvändigt.

Praktisk Utbildning

Utbildningen ger dig en praktisk kunskap om funktionen av din fjärrvärmecentral. Utbildningen genomförs i din fastighet. Du kan även bygga på med en lektion om ventilation för att ytterligare optimera din fastighets energianvändning. 
 

Dessa moment ingår: 

 • Fjärrvärmecentralens delar och funktion 
 • Handhavande av fjärrvärmecentralen 
 • Värmesystemets funktion 
 • Inreglering av fjärrvärmecentralens styrsystem 
 • Inreglering av varmvatten 
 • Kontrollpunkter vid översyn

Pris: 1 500 kr 
Tid: cirka 1 timme 

Ventilation, praktisk

Komplement till den praktiska fjärrvärmeutbildningen.
Pris: 700 kr
Tid: cirka 1 timme

Teoretisk utbildning

Lär dig teorierna bakom fjärrvärme- och värmesystemet under cirka två timmar. Vi går även genom regelverk och Boverkets normer samt har tid för mer allmänna energifrågor. Fokus ligger på att du ska kunna spara energi och optimera din egen energianvändning. 

Dessa moment ingår: 

 • Fjärrvärme, produktion, distribution, miljö 
 • Värmesystemets olika delar och funktioner 
 • Energisystem, funktion 
 • Regelverk, Boverkets normer 
 • Fjärrvärmens prismodell 
 • Energibesparing 
 • Allmänna energifrågor 
 • Ventilation 
Pris: 2 500 kr 
Tid: cirka 2 timmar

Köp en utbilding