Ekonomin med fjärrvärme

Illustration Fjärrvärme ekonomi

Fjärrvärmen är ett bra alternativ för din plånbok.

Vi är ett kommunalt bolag som ägs av alla Umeåbor, det gör att vi har ett extra stort ansvar att göra allt i vår makt för att hålla priserna nere. Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och optimera. Våra kunder betalar ett pris för fjärrvärmen som ska vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ i Umeå. Vi strävar efter att ha en långsiktighet och en förutsägbarhet för fjärrvärmepriset. Jämfört med alternativa uppvärmningssätt, har fjärrvärmen en stabil prisutveckling som över tid är det bästa och mest trygga alternativet för kunden.

Priser fjärrvärme

Alla uppvärmningsformer har en initial investeringskostnad och en löpande driftkostnad. Det gäller att väga samman båda dessa men även inkludera miljöaspekter och bekvämlighet i kalkylen. Vi lämnar fasta priser på alla installationer och hjälper dig skapa hållbara prognoser för driftkostnaderna. Nedan hittar du såväl installationskostnader som prisexempel på rörliga kostnader för olika villastorlekar.

Bli kund