Vattnets kretslopp - Experiment

Vatten är ett viktigt element i våra liv och här kan vi följa vattnets väg i kretsloppet. Vattnet avdunstar från marken, åker upp mot molnen för att där bilda regn som sen faller ner i våra älvar. Ur det forsande vattnet i älven kan vi sedan producera energi i vattenkraftverket.